【MHRise】モンスターハンターライズ攻略wiki モンハンライズ:サンブレイク攻略レシピ

太刀 | モンスターハンターライズ:サンブレイク

生産、購入可能な武器は背景を緑色で表示。
最終強化の武器は背景を赤色で表示。
サンブレイクから登場するマスターランクの新武器については背景色全体を薄い青色に変えています。

サンブレイクの太刀の派生表

派生 武器名 攻撃 性能 斬れ味 スロット
■里守用防衛太刀Ⅰ派生
里守用武器 里守用防衛太刀Ⅰ 110 防御+30
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 里守用堅守太刀 150 防御+30
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 里守用堅守太刀Ⅱ 190 防御+30
........................................ ........................................
- - -
   ┗ 里守用堅守太刀Ⅲ 210 防御+30
........................................ ........................................
- - -
    ┗ 里守護ノ太刀・勇 230 防御+30
........................................ ........................................
- - -
■カムラノ鉄刀Ⅰ派生
カムラ カムラノ鉄刀Ⅰ 50
........................................ ........................................
- - -
 ┗ カムラノ鉄刀Ⅱ 60
........................................ ........................................
- - -
  ┣ カムラノ鉄刀Ⅲ 90
........................................ ........................................
- - -
  ┃┣ カムラノ鉄刀Ⅳ 140
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃┗ カムラノ鉄刀Ⅴ 150
........................................ ........................................
  ┃┃ ┗ カムラノ忍刀 190
........................................ ........................................
②①
  ┃┃  ┗ カムラノ武刀 240
........................................ ........................................
④①
  ┃┃   ┣ カムラノ武刀改 280
........................................ ........................................
④①
  ┃┃   ┃┗ カムラノ傑刀 320
........................................ ........................................
④②
爵銀龍   ┃┃   ┗ デュークシンクレア 310 龍28
........................................ ........................................
  ┃┃    ┗ 裂空のフリューゲル 320 龍30
........................................ ........................................
爵銀龍改   ┃┃ 刻銀の斬刀 310 龍49
........................................ ........................................
④④④
雷狼竜   ┃┗ 王刀ライキリⅠ 120 雷16
........................................ ........................................
- - -
  ┃ ┗ 王刀ライキリⅡ 180 雷31
........................................ ........................................
- - -
  ┃  ┗ 王牙刀【伏雷】 200 雷34
........................................ ........................................
①①
  ┃   ┗ 王牙刀【伏雷】改 300 雷47
........................................ ........................................
①①
  ┃    ┗ 真・王牙刀【天淵】 320 雷55
........................................ ........................................
①①
傘鳥   ┣ シルムズサーブルⅠ 100 火13
........................................ ........................................
- - -
  ┃┗ シルムズサーブルⅡ 160 火19
........................................ ........................................
  ┃ ┗ 暁の刺刀シルカヴァレ 170 火26
........................................ ........................................
  ┃  ┗ 暁の刺刀シルコーラ 230 火37
........................................ ........................................
  ┃   ┗ 暁の刺刀シルコーラ改 250 火41
........................................ ........................................
  ┃    ┗ 暁光の刺刀シルオーレ 320 火48
........................................ ........................................
④②
白兎獣   ┣ 白兎刃Ⅰ 100 会心-10%
氷10
........................................ ........................................
- - -
  ┃┗ 白兎刃Ⅱ 110 会心-10%
氷12
........................................ ........................................
- - -
  ┃ ┗ 白兎刃【氷棘】 180 会心-10%
氷15
........................................ ........................................
②①
  ┃  ┗ 白兎刃【氷棘】改 260 会心-10%
氷22
........................................ ........................................
②①
  ┃   ┗ 白兎棘刃イナバ 340 会心-10%
氷27
........................................ ........................................
②①
両刃刀   ┗ ガーディアンソードⅠ 90 会心5%
........................................ ........................................
- - -
   ┣ ガーディアンソードⅡ 100 会心5%
........................................ ........................................
- - -
   ┃┗ インペリアルソード 140 会心10%
........................................ ........................................
②①①
   ┃ ┗ インペリアルソードⅡ 250 会心10%
........................................ ........................................
②②①
   ┃  ┗ インペリアルソードⅢ 290 会心10%
........................................ ........................................
②②①
   ┃   ┗ 護皇刀ゾリドマウア 310 会心15%
........................................ ........................................
④②①
土砂竜    ┗ ドラグロカステッロⅠ 120 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
    ┣ ドラグロカステッロⅡ 150 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
    ┃┗ ボルボカステッルム 200 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
    ┃ ┗ ボルボカスティージョ 250 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
    ┃  ┗ ボルボカスティージョ改 260 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
    ┃   ┗ ボルボベルグブルグ 350 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
岩竜     ┗ ギガントマカエラⅠ 110 防御+20
火12
........................................ ........................................
- - -
     ┣ ギガントマカエラⅡ 150 防御+20
火18
........................................ ........................................
- - -
     ┃┗ タイタンマカエラ 180 防御+20
火22
........................................ ........................................
     ┃ ┗ タイタンマカエラ改 260 防御+20
火32
........................................ ........................................
     ┃  ┗ マカル=バサル 330 防御+20
火40
........................................ ........................................
泥翁竜      ┗ D=トゥⅠ 120 水33
........................................ ........................................
- - -
      ┗ D=トゥⅡ 160 水41
........................................ ........................................
②①
       ┗ D=バイダー 180 水48
........................................ ........................................
②①
        ┣ D=イアンズ 260 水59
........................................ ........................................
②①
        ┃┗ D=イアンズ改 300 水63
........................................ ........................................
②①
        ┃ ┗ D=ギィドゥ 310 水72
........................................ ........................................
②①
溶翁竜         ┗ Y=セン 280 火63
........................................ ........................................
         ┗ Y=セン改 300 火65
........................................ ........................................
          ┗ キャバル=Y 310 火75
........................................ ........................................
■鉄刀Ⅰ派生
鉱石素材 鉄刀Ⅰ 80
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 鉄刀Ⅱ 100
........................................ ........................................
- - -
  ┣ 鉄刀【神楽】 120
........................................ ........................................
- - -
  ┃┣ 鉄鋸刀Ⅰ 140
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃┣ 鉄鋸刀Ⅱ 170
........................................ ........................................
  ┃┃┃┗ 鉄鋸刀【千切】 180
........................................ ........................................
電竜   ┃┃┃ ┗ 飛竜刀【ペリドート】 290 会心20%
雷23
........................................ ........................................
  ┃┃┃  ┗ 飛竜刀【ペリドート】改 300 会心20%
雷27
........................................ ........................................
  ┃┃┃   ┗ 真飛竜刀【アレクス】 310 会心20%
雷30
........................................ ........................................
轟竜   ┃┃┗ 一虎刀Ⅰ 160 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃ ┗ 一虎刀Ⅱ 220 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃  ┗ 一虎刀【餓刃】 230 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃   ┗ 一虎刀【餓刃】改 320 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃    ┗ 轟刀【餓虎】 330 会心-20%
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃     ┗ 轟刀【餓虎】改 350 会心-15%
........................................ ........................................
- - -
泡狐竜   ┃┣ 狐刀カカルクモナキⅠ 120 会心10%
水16
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃┗ 狐刀カカルクモナキⅡ 190 会心10%
水19
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃ ┗ たまのをの絶刀の斬振 210 会心15%
水22
........................................ ........................................
- - -
  ┃┃  ┗ たまのをの絶刀の斬振改 290 会心15%
水30
........................................ ........................................
  ┃┃   ┣ たまのをの絶佳麗斬刀 300 会心15%
水33
........................................ ........................................
  ┃┃   ┃┗ たまのをの絶佳麗斬刀改 310 会心15%
水36
........................................ ........................................
焔狐竜   ┃┃   ┗ 破邪之太刀イチモンジ 310 会心10%
火24
........................................ ........................................
②②②
迅竜   ┃┗ ヒドゥンサーベルⅠ 120 会心30%
........................................ ........................................
- - -
  ┃ ┗ ヒドゥンサーベルⅡ 160 会心35%
........................................ ........................................
  ┃  ┗ 夜刀【月影】 180 会心40%
........................................ ........................................
  ┃   ┗ 夜刀【尖影】 240 会心40%
........................................ ........................................
  ┃    ┣ 夜刀【尖影】改 270 会心40%
........................................ ........................................
  ┃    ┃┗ 無明刀【空諦】 280 会心40%
........................................ ........................................
月迅竜   ┃    ┗ 七星刀【天権】 330 毒14
........................................ ........................................
④②
雷属性   ┣ 斬破刀Ⅰ 80 雷18
........................................ ........................................
- - -
  ┃┗ 斬破刀Ⅱ 160 雷24
........................................ ........................................
①①
  ┃ ┗ 鬼斬破 180 雷27
........................................ ........................................
①①
  ┃  ┗ 鬼斬破改 250 雷35
........................................ ........................................
①①
  ┃   ┗ 鬼神斬破刀 270 雷38
........................................ ........................................
①①
  ┃    ┗ 鬼神斬破刀改 320 雷50
........................................ ........................................
②①
掻鳥   ┗ ピコ・セイフⅠ 100 会心10%
........................................ ........................................
- - -
   ┣ ピコ・セイフⅡ 130 会心15%
........................................ ........................................
- - -
   ┃┣ ピコ・プリセイフ 160 会心20%
........................................ ........................................
①①①
   ┃┃┗ ピコ・プリセイフ改 230 会心20%
........................................ ........................................
①①①
   ┃┃ ┗ ピコ・カトリスセイフ 320 会心20%
........................................ ........................................
②①①
氷属性    ┃┗ 凍刃Ⅰ 160 氷18
........................................ ........................................
- - -
   ┃ ┗ 凍刃Ⅱ 180 氷20
........................................ ........................................
- - -
   ┃  ┗ 凍刃【氷華】 210 氷27
........................................ ........................................
- - -
   ┃   ┗ 凍刃【霧花】 250 氷35
........................................ ........................................
   ┃    ┣ 凍刃【霧花】改 300 氷40
........................................ ........................................
   ┃    ┃┗ 六花垂氷丸【瑞雪】 320 氷48
........................................ ........................................
氷狼竜    ┃    ┗ 冷たき月の白刃 290 氷24
........................................ ........................................
   ┃     ┗ 冷たき月の白刃改 300 氷28
........................................ ........................................
   ┃      ┗ 氷輪刀ルアシェイア 320 氷31
........................................ ........................................
雌火竜    ┗ 飛竜刀【翠】Ⅰ 90 毒18
........................................ ........................................
- - -
    ┗ 飛竜刀【翠】Ⅱ 170 毒20
........................................ ........................................
- - -
     ┣ 飛竜刀【葵】 200 毒22
........................................ ........................................
     ┃┗ 飛竜刀【葵】改 250 毒36
........................................ ........................................
②①
     ┃ ┣ 真飛竜刀【翠緑】 300 毒43
........................................ ........................................
②①
     ┃ ┃┗ 真飛竜刀【翠緑】改 320 毒48
........................................ ........................................
②①
金火竜      ┃ ┣ 飛竜刀【月】 330 会心10%
毒39
........................................ ........................................
棘竜      ┃ ┗ ローゼンフェーダー 290 会心20%
毒15
........................................ ........................................
     ┃  ┣ ローゼンフェーダー改 300 会心20%
毒19
........................................ ........................................
     ┃  ┃┗ ローゼンヒンメル 310 会心20%
毒23
........................................ ........................................
棘茶竜      ┃  ┗ カクトスヒンメル 300 会心20%
火43
........................................ ........................................
④①①
火竜      ┗ 飛竜刀【朱】Ⅰ 190 火25
........................................ ........................................
- - -
      ┗ 飛竜刀【朱】Ⅱ 200 火32
........................................ ........................................
- - -
       ┗ 飛竜刀【楓】 210 火36
........................................ ........................................
- - -
        ┗ 飛竜刀【楓】改 290 火45
........................................ ........................................
         ┣ 真飛竜刀【緋】 320 火55
........................................ ........................................
銀火竜          ┗ 飛竜刀【銀】 300 会心30%
火65
........................................ ........................................
■顎刃Ⅰ派生
骨素材 顎刃Ⅰ 90
........................................ ........................................
- - -
 ┣ 顎刃Ⅱ 110
........................................ ........................................
- - -
 ┃┣ 顎刃ブラクス 130
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┣ 骨刀【犬牙】Ⅰ 180
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃┗ 骨刀【犬牙】Ⅱ 200
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃ ┗ 骨刀グアルガ 230
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┣ 骨刀グアルガ改 250
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┃┣ 骨断刀【カゲタチ】 310
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┃┃┗ 骨断刀【カゲタチ】改 340
........................................ ........................................
②①
千刃竜  ┃┃┃  ┃┗ シミターアルナジト 300 会心10%
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┃ ┗ シミターアルナジト改 310 会心10%
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┃  ┗ 叛刃アルナジト 320 会心10%
........................................ ........................................
カンタロス  ┃┃┃  ┗ 黒刀【零丿型】 230 会心5%
防御+10
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃   ┗ 黒刀【零丿型】改 270 会心5%
防御+10
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃    ┗ 黒刀【終ノ型】 320 会心5%
防御+30
........................................ ........................................
- - -
蛮顎竜  ┃┃┗ フラムエルソブレⅠ 140 会心-20%
火11
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃ ┗ フラムエルソブレⅡ 210 会心-20%
火20
........................................ ........................................
②①
 ┃┃  ┗ 蛮顎刀フラムソブレ 230 会心-20%
火24
........................................ ........................................
②①
 ┃┃   ┗ 蛮顎刀フラムソブレ改 270 会心-20%
火26
........................................ ........................................
②①
 ┃┃    ┗ 蛮炎刀ロギンソブレ 320 会心-20%
火28
........................................ ........................................
②①
 ┃┃     ┗ 蛮炎刀ロギンソブレ改 340 会心-15%
火30
........................................ ........................................
②①
氷牙竜  ┃┣ バスティンエッジⅠ 90 会心30%
氷15
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┗ バスティンエッジⅡ 120 会心30%
氷19
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃ ┗ バスティザンエッジ 160 会心35%
氷27
........................................ ........................................
①①
 ┃┃  ┗ バスティアナサーベル 250 会心35%
氷32
........................................ ........................................
①①
 ┃┃   ┗ バスティアナサーベル改 270 会心35%
氷35
........................................ ........................................
①①
 ┃┃    ┗ 琥牙刃ジャリドファル 300 会心35%
氷39
........................................ ........................................
①①
毒狗竜  ┃┗ フロギィソードⅠ 80 毒19
........................................ ........................................
- - -
 ┃ ┗ フロギィソードⅡ 110 毒23
........................................ ........................................
- - -
 ┃  ┗ ポイズンヘケト 150 毒28
........................................ ........................................
①①
 ┃   ┗ ポイズンヘケト改 230 毒43
........................................ ........................................
①①
 ┃    ┗ ポイズンディキラ 330 毒60
........................................ ........................................
①①
眠狗竜  ┗ 骨刀アナンタⅠ 80 麻痺9
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 骨刀アナンタⅡ 90 麻痺12
........................................ ........................................
- - -
   ┗ 骨縛刀【カゲヌイ】 150 麻痺17
........................................ ........................................
    ┗ 骨縛刀【カゲヌイ】改 220 麻痺22
........................................ ........................................
     ┗ 魂縛刀【シラヌイ】 320 麻痺26
........................................ ........................................
■ボーンサイスⅠ派生
骨鎌 ボーンサイスⅠ 90
........................................ ........................................
- - -
 ┣ ボーンサイスⅡ 110
........................................ ........................................
- - -
 ┃┣ ボーンリーパー 120
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┣ 飛雷刀キリカガチⅠ 100 会心10%
雷19
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃┗ 飛雷刀キリカガチⅡ 140 会心10%
雷21
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃ ┣ 飛雷刀【騒速】 180 会心15%
雷24
........................................ ........................................
 ┃┃┃ ┃┗ 飛雷刀【騒速】改 240 会心15%
雷31
........................................ ........................................
 ┃┃┃ ┃ ┗ 飛雷閃刀【鬼討チ】 270 会心15%
雷35
........................................ ........................................
 ┃┃┃ ┃  ┗ 飛雷閃刀【鬼討チ】改 310 会心15%
雷42
........................................ ........................................
②②
泥魚竜  ┃┃┃ ┣ リームスラーマⅠ 190 会心-10%
水14
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃┗ リームスラーマⅡ 200 会心-10%
水15
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃ ┗ リムズパルラム 220 会心-10%
水16
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃┃ ┃  ┗ リムズパルラム改 270 会心-10%
水21
........................................ ........................................
 ┃┃┃ ┃   ┗ ヴァルトス・ガラ 300 会心-10%
水25
........................................ ........................................
③①
 ┃┃┃ ┃    ┗ ヴァルトス・ガラ改 340 会心-10%
水29
........................................ ........................................
③①
ガウシカ  ┃┃┃ ┗ ガウシ刀Ⅰ 170 防御+5
........................................ ........................................
 ┃┃┃  ┗ ガウシ刀Ⅱ 190 防御+10
........................................ ........................................
 ┃┃┃   ┗ ガウシ刀【鹿角】 200 防御+15
........................................ ........................................
 ┃┃┃    ┗ ガウシ刀【鹿大角】 240 防御+30
........................................ ........................................
 ┃┃┃     ┗ ガウシ刀【鹿大角】改 300 防御+30
........................................ ........................................
 ┃┃┃      ┗ ガウシ刀【鹿王角】 330 防御+40
........................................ ........................................
③①①
人魚竜  ┃┃┗ メロウパウⅠ 100 睡眠12
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃ ┗ メロウパウⅡ 120 睡眠15
........................................ ........................................
- - -
 ┃┃  ┗ 夢幻のメロウパウ 190 睡眠19
........................................ ........................................
 ┃┃   ┣ 夢幻のメロウパウ改 260 睡眠22
........................................ ........................................
①①
 ┃┃   ┃┗ 夢魘刀メロウパウ 280 睡眠25
........................................ ........................................
①①
 ┃┃   ┃ ┗ 夢魘刀メロウパウ改 320 睡眠28
........................................ ........................................
②②
氷人魚竜  ┃┃   ┗ 雪華のスノウパウ 260 氷62
........................................ ........................................
①①
 ┃┃    ┗ 雪華のスノウパウ改 300 氷65
........................................ ........................................
①①
 ┃┃     ┗ 極光雪刀スノウパウ 310 氷69
........................................ ........................................
①①
水獣  ┃┗ ドラウンポールⅠ 90 水20
........................................ ........................................
- - -
 ┃ ┗ ドラウンポールⅡ 100 水23
........................................ ........................................
- - -
 ┃  ┗ ボアバルディッシュ 160 水28
........................................ ........................................
②①①
 ┃   ┗ ボアバルディッシュ改 230 水37
........................................ ........................................
②①①
 ┃    ┣ ヴァッサーファロス 280 水42
........................................ ........................................
②①①
 ┃    ┃┗ ヴァッサーファロス改 320 水46
........................................ ........................................
②①①
剛纏獣  ┃    ┗ ゴルム・カッター 300
........................................ ........................................
③①①
 ┃     ┗ ゴルム・カッター改 320
........................................ ........................................
③②①
 ┃      ┗ 巨塊刀ゴルティタン 350
........................................ ........................................
④②①
青熊獣  ┣ 青熊薙Ⅰ 90
........................................ ........................................
- - -
 ┃┗ 青熊薙Ⅱ 110
........................................ ........................................
- - -
 ┃ ┗ 青熊長筆【留跳】 170
........................................ ........................................
 ┃  ┗ 青熊長筆【留跳】改 230
........................................ ........................................
 ┃   ┗ 青熊長筆【鮭獣戯画】 330
........................................ ........................................
②②
鎌鼬竜  ┗ 風ノ賊刀Ⅰ 70 会心10%
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 風ノ賊刀Ⅱ 100 会心15%
........................................ ........................................
- - -
   ┣ 風鎌刀ウンギル 140 会心15%
........................................ ........................................
②①
   ┃┗ 風鎌刀ウンギル改 230 会心15%
........................................ ........................................
②①
   ┃ ┗ 大風鎌刀ボルダス 310 会心25%
........................................ ........................................
③②
骨鎌②    ┗ ダークサイスⅠ 180 会心-15%
........................................ ........................................
①①
    ┣ ダークトーメント 220 会心-10%
........................................ ........................................
①①①
    ┃┣ ダークトーメント改 250 会心-10%
........................................ ........................................
①①①
    ┃┃┗ ダークインザダーク 310 会心-10%
........................................ ........................................
①①①
    ┃┃ ┗ ダークインザダーク改 340 会心-10%
........................................ ........................................
①①①
盾蟹     ┃┗ クラブカッター 240 防御+30
水21
........................................ ........................................
    ┃ ┣ クラブカッター改 290 防御+30
水25
........................................ ........................................
    ┃ ┃┗ ダイミョウカッター 330 防御+30
水28
........................................ ........................................
鎌蟹     ┃ ┗ ギザミカッター 280 水15
........................................ ........................................
    ┃  ┗ ギザミカッター改 300 水17
........................................ ........................................
    ┃   ┗ ヒキサキ 320 水18
........................................ ........................................
毒属性     ┗ 鎌威太刀Ⅰ 170 会心-10%
毒25
........................................ ........................................
- - -
     ┗ 鎌威太刀Ⅱ 190 会心-10%
毒29
........................................ ........................................
- - -
      ┗ 大鎌威太刀 210 会心-10%
毒34
........................................ ........................................
- - -
       ┗ 呪毒の大鎌威太刀 260 会心-10%
毒40
........................................ ........................................
- - -
        ┗ 呪毒の大鎌威太刀改 290 会心-10%
毒44
........................................ ........................................
- - -
         ┗ 怨毒の大鎌威太刀 330 会心-10%
毒52
........................................ ........................................
- - -
■禍ツ太刀【封】Ⅰ派生
怨虎竜 禍ツ太刀【封】Ⅰ 130 爆破13
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 禍ツ太刀【封】Ⅱ 150 爆破16
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 禍ツ太刀ノ幽鬼アガラ 200 爆破23
........................................ ........................................
②①
   ┗ 禍ツ太刀ノ幽鬼アガラ改 280 爆破28
........................................ ........................................
②①
    ┗ 禍業物・大幽鬼アガラ 310 爆破33
........................................ ........................................
②①
怨虎竜改      ┗ 鎧怨鬼刀アーガーラ 320 爆破38
........................................ ........................................
③②
■スティールofファクト派生
黒蝕竜 スティールofファクト 290 会心20%
龍22
........................................ ........................................
 ┣ スティールofファクト改 300 会心20%
龍26
........................................ ........................................
 ┃┗ スティールofジャッジ 310 会心20%
龍28
........................................ ........................................
天廻龍  ┣ THEジャスティス 280 会心35%
龍38
........................................ ........................................
- - -
 ┃┗ THEディカローグ 290 会心35%
龍45
........................................ ........................................
- - -
黒蝕竜改  ┗ カオスorロウ 330 会心-30%
会心15%
龍42
........................................ ........................................
③①
■鬼薙刀Ⅰ派生
金獅子 鬼薙刀Ⅰ 190 会心-10%
雷10
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 鬼薙刀Ⅱ 200 会心-10%
雷12
........................................ ........................................
  ┗ 大鬼薙刀 220 会心-10%
雷15
........................................ ........................................
   ┗ 大鬼薙刀改 330 会心-10%
雷20
........................................ ........................................
    ┗ 大鬼薙刀【羅刹】 340 会心-10%
雷25
........................................ ........................................
■鬼神薙刀【阿修羅】派生
金獅子改 鬼神薙刀【阿修羅】 310 雷17
........................................ ........................................
②②
■あかしまの神刀Ⅰ派生
風神龍 あかしまの神刀Ⅰ 180 龍10
........................................ ........................................
- - -
 ┗ あかしまの神刀Ⅱ 190 龍12
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 神淵ノ風斬リ 200 龍13
........................................ ........................................
- - -
   ┗ 神斬・風雲滅裂 330 龍22
........................................ ........................................
- - -
■かんなりの神刀Ⅰ派生
雷神龍 かんなりの神刀Ⅰ 180 雷38
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 神源ノ雷斬リ 190 雷42
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 神斬・雷禍滅裂 310 雷63
........................................ ........................................
- - -
■爆鱗の大刀Ⅰ派生
爆鱗竜 爆鱗の大刀Ⅰ 200 会心-10%
爆破13
........................................ ........................................
 ┗ 爆鱗の大刀Ⅱ 210 会心-10%
爆破15
........................................ ........................................
  ┗ 爆鱗刀バゼルバルガー 220 会心-10%
爆破17
........................................ ........................................
   ┗ 爆鱗刀バゼルジャール 330 会心-10%
爆破23
........................................ ........................................
爆鱗竜改     ┗ 爆炎刀バゼルプロジオ 340 会心-10%
爆破28
........................................ ........................................
①①
■鋼氷大刃Ⅰ派生
鋼龍 鋼氷大刃Ⅰ 180 氷43
........................................ ........................................
 ┗ ダオラ=レイド 190 氷45
........................................ ........................................
  ┗ ダオラ=レイド改 300 氷52
........................................ ........................................
   ┗ ダオラ=ストーム 320 氷56
........................................ ........................................
■帝王刀Ⅰ派生
炎王龍 帝王刀Ⅰ 190 爆破35
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 帝王刀【陽炎】 200 爆破41
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 帝王刀【陽炎】改 310 爆破54
........................................ ........................................
   ┗ 炎帝王刀【蜃気楼】 330 爆破60
........................................ ........................................
■ミラージュショテルⅠ派生
霞龍 ミラージュショテルⅠ 210 会心15%
防御+10
........................................ ........................................
②①①
 ┗ ファントムミラージュ 220 会心15%
防御+10
........................................ ........................................
②①①
  ┗ ファントムミラージュ改 290 会心15%
防御+15
........................................ ........................................
②②①
   ┗ エスペイズム 300 会心15%
防御+20
........................................ ........................................
③②②
■赫翼刀Ⅰ派生
天彗龍 赫翼刀Ⅰ 170 龍35
........................................ ........................................
 ┗ 龍天刀【紅百武】 180 龍39
........................................ ........................................
  ┗ 赫絶の閃翼アケイシャ 320 龍53
........................................ ........................................
■冥淵斬刀ブロンテ派生
冥淵龍 冥淵斬刀ブロンテ 340 会心-25%
龍19
........................................ ........................................
- - -
■氷霊エルサルカ派生
冰龍 氷霊エルサルカ 330 氷25
........................................ ........................................
■凶刀【催花雨】派生
嵐龍 凶刀【催花雨】 350 会心-25%
水43
........................................ ........................................
- - -
■デスペレイションⅠ派生
デスギア デスペレイションⅠ 100 龍20
........................................ ........................................
- - -
 ┗ デスペレイションⅡ 140 龍21
........................................ ........................................
- - -
  ┗ デスペレイションⅢ 160 龍25
........................................ ........................................
②②
   ┗ 禍鎌ヴァルナロス 180 龍27
........................................ ........................................
②②
    ┗ 禍鎌ヴァルナロス改 250 龍34
........................................ ........................................
②②
     ┗ 災禍鎌ダルクナロス 320 龍48
........................................ ........................................
②②
■継伝の太刀【無銘】Ⅰ派生
継伝の太刀 継伝の太刀【無銘】Ⅰ 120 会心10%
火7
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 継伝の太刀【無銘】Ⅱ 180 会心10%
火10
........................................ ........................................
  ┗ 継承の宝刀【カムラ】 190 会心40%
火15
........................................ ........................................
   ┗ 継承の宝刀【カムラ】改 280 会心40%
火25
........................................ ........................................
    ┗ 継承の宝刀【真カムラ】 290 会心40%
火32
........................................ ........................................
■王国騎士太刀ブレイブ派生
王国騎士団 王国騎士太刀ブレイブ 300 会心10%
防御+50
........................................ ........................................
 ┗ 王国騎士太刀ブレイブ改 310 会心10%
防御+50
........................................ ........................................
②①
■オルドマキナ・LS派生
オルドマキナ オルドマキナ・LS 320 睡眠18
........................................ ........................................
- - -
■百竜刀Ⅰ派生
百竜 百竜刀Ⅰ 150
........................................ ........................................
- - -
 ┗ 百竜刀Ⅱ 170
........................................ ........................................
- - -
  ┗ 百竜刀Ⅲ 180
........................................ ........................................
- - -
   ┗ 百竜刀Ⅳ 190
........................................ ........................................
- - -
    ┗ 百竜刀Ⅴ 200
........................................ ........................................
- - -
     ┗ 百竜刀【千変万化】 210
........................................ ........................................
- - -
■蒼世ノ太刀Ⅰ派生
蒼世 蒼世ノ太刀Ⅰ 170 会心20%
水20
........................................ ........................................
 ┗ 蒼世ノ太刀【舞龍】 180 会心30%
水37
........................................ ........................................
太刀の操作はこちら
武器操作
大剣操作 太刀操作
片手剣操作 双剣操作
ハンマー操作 狩猟笛操作
ランス操作 ガンランス操作
スラアク操作 チャアク操作
操虫棍操作 ライトボウガン操作
ヘビィボウガン操作 弓操作
モンスター
一覧
大型モンスター 小型モンスター -
大型
アオアシラ アケノシルム アマツマガツチ
アンジャナフ イヴェルカーナ イソネミクニ
イソネミクニ亜種 イブシマキヒコ ウルクスス
エスピナス エスピナス亜種 オオナズチ
傀異克服オオナズチ オサイズチ オロミドロ
オロミドロ亜種 ガイアデルム ガランゴルム
クシャルダオラ 傀異克服クシャルダオラ クルルヤック
ゴア・マガラ 渾沌に呻くゴア・マガラ ゴシャハギ
シャガルマガラ 傀異克服シャガルマガラ ジュラトドス
ショウグンギザミ ジンオウガ セルレギオス
ダイミョウザザミ タマミツネ タマミツネ希少種
ディアブロス ティガレックス テオ・テスカトル
傀異克服テオ・テスカトル ドスバギィ ドスフロギィ
トビカガチ ナルガクルガ ナルガクルガ希少種
ナルハタタヒメ 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ バサルモス
バゼルギウス 紅蓮滾るバゼルギウス 奇しき赫耀のバルファルク
傀異克服バルファルク ビシュテンゴ ビシュテンゴ亜種
プケプケ フルフル ベリオロス
ボルボロス マガイマガド 怨嗟響めくマガイマガド
メル・ゼナ 原初を刻むメル・ゼナ ヤツカダキ
ヤツカダキ亜種 ヨツミワドウ ラージャン
激昂したラージャン ライゼクス ラングロトラ
リオレイア リオレイア希少種 リオレウス
リオレウス希少種 ルナガロン ロアルドロス
ヌシ
ヌシ・アオアシラ ヌシ・ジンオウガ ヌシ・タマミツネ
ヌシ・ディアブロス ヌシ・リオレイア ヌシ・リオレウス